Čelično-betonksa mobilna vaga BETMOBIL 60 Tona

Osnovne karakteristike konstrukcije:
Most vage je kombinacija armirano betonskih ploča izlivenih u čeličnim profilima.
Debljina segmenata: 30 cm
Visina vage: 36 cm
Težina same vage: 33 tone

Za navedene karakteristike merila od 3 x 6 m isporučuje se 6 segmenta koji čine jedinsvenu celinu za prijem opterećenja.
Oslanja se na 8 elektomehaničkih mernih pretvarača.
Nailazak na vagu omogućen je prilaznim rampama koje su izrađene od betona u sklopu građevinskih radova.

Oslanjanje vage:
Temelj vage čini 8 osloničnih stopa (za merne pretvarače) povezanih armiranom betonskom pločom. Kod ugradnje na ravnoj ploči odvod vode je obezbeđen blagim padom prema spolja. To omogućava da se atmosferska voda ne zadržava ispod vage a istovremeno olakšava čišćenje mosta i prostora ispod njega vodenim mlazom bez negativnog uticaja na merne pretvarače koji su hermetički zatvoreni i rezistentni na vlagu (u IP 68 zaštiti). Konstrukcija vage i proračuni temelja urađeni su tako da obezbeđuju maksimalnu trajnost i funkcionalnost uz minimalne troškove održavanja.

Tehničke karakteristike:
  • Klasa tačnosti: III
  • Merni opseg:
  • Min = 400 kg
  • Max = 60 000 kg
  • Najmanji podeljak: d = 20 kg
  • Prijemnik mase (MOST VAGE) 3 x 6 m =18 m
  • Tačnost vage prema važećim metrološkim propisima

Beton:
Beton mb40 koristi se za vagu sa atestom.
Beton mb30 koristi se za temelj (radove).
Beton mora biti masinski spreman iz miksera sa atestom.

Rok isporuke i montaže:
  • 7 dana za gradjevinske radove, 7 dana da se malo stegnu, donosimo elemente, nalivaju beton 21 dan susenje, 2 dana montaza i overa
  • Ukupno 37 dana